Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Mechanical Q.8 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM

Khách hàng phản hồi:

“Trước khi liên hệ với công ty Napoho, chúng tôi đã triển khai cài đặt phần mềm chấm công vân tay của một công ty khác. Do số lượng nhân viên cao, trên 200 nhân viên, nên phải sử dụng 02 máy chấm công cùng một lúc mới kịp đáp ứng được nhu cầu quét vân tay. Nhưng phần mềm của nhà cung cấp trước không đáp ứng được, như máy máy chấm công không chạy đồng bộ, thống kê không chỉnh sửa được theo như đặc thù yêu cầu của công ty chúng tôi, nên hai bên không thể nghiệm thu được hệ thống chấm công! Chúng tôi cảm thấy rất phiền, vì đã mất chi phí, không đáp ứng được yêu cầu, và đặc biệt là mất thời gian.

Cuối cùng chúng tôi đã phải tìm nhà cung cấp giải pháp khác, và Napoho đã đáp ứng được như theo yêu cầu của chúng tôi! Rất cảm ơn công ty Napoho đã hợp tác, cùng xây dựng giải pháp chấm công như chúng tôi mong đợi. Mặc dù phải chỉnh sửa, nhưng công ty đã luôn nhiệt tình hợp tác và hoàn thành!

Chúc công ty Napoho luôn phát triển!

 

  • Ms. Phương! (Quản lý hành chánh – nhân sự) – Công ty CDT Mechanical – Q8, Tp. HCM
  • Triển khai phần mềm chấm công vân tay
  • Lĩnh vực: Sản xuất thép

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM Triển khai Phần mềm chấm công vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM Triển khai Phần mềm chấm công vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM Triển khai Phần mềm chấm công vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM Triển khai Phần mềm chấm công vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCMNapoho Triển khai Phần mềm chấm công vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM