Phần mềm chấm công bằng vân tay – Triển khai tại Cty Đồng Quang Q.12, HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM

Khách hàng phản hồi:

“Chúng tôi đã sử dụng phần mềm chấm công khác được hơn 01 năm nay, mọi chức năng, thao tác cơ bản đều đáp ứng tốt. Nhưng từ khi mở rộng và điều chỉnh hoạt động kinh doanh, thời gian và cách thức hoạt động của công ty có thay đổi, và đặc biệt là ngoài chức năng chấm công thông thường như: xuất excel, báo thời gian làm việc của nhân viên … chúng tôi cần có một hình thức chấm công linh động hơn như: nhiều ca hơn, nhiều hình thức làm việc hơn: lao công, thiết kế, ca đêm, ca ngày, cuối tuần … Và đặc biệt là chúng tôi mong muốn giảm thiểu thời gian thống kê, thay vì xuất ra excel theo mẫu đơn giản chung, sau đó dùng công thức riêng của công ty, điều này làm cho nhân viên phụ trách chấm công mất thời gian, nhiều khi không chính xác, làm ảnh hưởng tới ban quan lý vì phải để tâm tới việc nhỏ không đáng có.

Từ nhu cầu thực tế đó, chúng tôi đã tìm đối tác, và Napoho đã hoàn thiện được yêu cầu như mong đợi.

Trong quá trình triển khai, thời gian hoàn thành có phát sinh ngoài dự kiến, do cách thức chấm công phải dần từng bước hoàn thiện theo điều chỉnh cụ thể. Nhưng cuối cùng hai bên đã nghiệm thu và đưa vào áp dụng thực tế.

Hy vọng hai bên sẽ còn hợp tác và tiếp tục triển khai những phần mềm tiếp theo như: tính lương, kho, KPI …

 

  • Mr. Phong! (Quản đốc) – Công ty Đồng Quang – Q.12, Tp.HCM
  • Triển khai phần mềm chấm công bằng vân tay
  • Lĩnh vực: Sản xuất thiết bị, chi tiết máy, CNC

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM