Khách hàng

KHÁCH HÀNG PHẢN HỒI VỀ NAPOHO

Những phản hồi tích cực từ quý khách hàng là niềm vui và động lực, để đội ngũ Napoho luôn luôn cố gắng và phát triển hơn nữa.

Phần mềm quản lý sản xuất vỏ chai nhựa - Triển khai Cty Thiên Phát Q.6, HCM

Triển khai Phần mềm quản lý sản xuất vỏ chai nhựa tại Cty Thiên Phát Q.6 – HCM
(Xem chi tiết)

Phần mềm chấm công tự động gửi email - Triển khai tại Cty Dentsu Vietnam Q.1 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công tự động gửi email tại Cty Dentsu Vietnam Q.1 – HCM
(Xem chi tiết)

Phần mềm chấm công bằng vân tay - Triển khai tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công bằng vân tay tại Cty Đồng Quang Q.12 – HCM
(Xem chi tiết)

Phần mềm chấm công vân tay - Triển khai tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM

Triển khai Phần mềm chấm công vân tay tại Cty CDT Mechanical Q.8 – HCM
(Xem chi tiết)