Giới thiệu

Giới thiệu Napoho - Sản xuất & gia công phần mềm
GIỚI THIỆU NAPOHO

Napoho được thành lập lúc 11:11:11 ngày 11/11/2011

Thành lập

Sản xuất & gia công phần mềm

Lĩnh vực hoạt động
  • Tạo ra những sản phẩm, dịch vụ để nâng cao chất lượng cuộc sống cho xã hội.
  • Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực cho xã hội.
02 giá trị cốt lõi
  • Tinh thần Can-do: Tôi làm được. Chúng ta làm được. Napoho làm được.
Tinh thần Napoho

Nhiệm vụ các phòng ban NAPOHO

Napoho - Sơ đồ tổ chức các phòng ban