Giới thiệu về Napoho

Chuyên cung cấp "Phần mềm quản lý công việc"

- Lĩnh vực hoạt động

  • Napoho tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất ra các phẩn mềm – dịch vụ theo xu hướng của thế giới: big data, cloud computing, block-chain, AI …
  • Sản phẩm hiện nay mà Napoho đang tập trung phát triển là mạng công việc Hapnoo NRP (www.hapnoo.com), gồm có 02 nhiệm vụ: 1- Phổ thông hóa ERP (quản trị & hoạch định công việc) và 2- Tích hợp social network (kết nối công việc). Mạng công việc gọi là NRP (Network resource planning), tên gọi đầy đủ là “Mạng quản lý, hoạch định và kết nối công việc”.

- Ngày thành lập

Napoho thành lập vào lúc 11:11:11 ngày 11/11/2011. Với mục tiêu sẽ giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực hoạt động chính của mình.

- Sứ mệnh, mục tiêu cốt lõi

Mỗi một tổ chức cũng giống như một con người.

  • Con người muốn tồn tại cần phải hít thở, ăn uống … để sinh tồn. Công ty muốn tồn tại thì cần có tài chính, cần có sản phẩm, nguồn nhân lực …
  • Con người sống cần phải có mục tiêu dài hạn, cần phải cống hiến cho xã hội. Công ty sinh ra cần phải có mục tiêu cốt lõi, mọi nguồn lực cùng hướng về mục tiêu cốt lõi để cống hiến cho xã hội.

Napoho xác định 02 mục tiêu cốt lõi sau:

  • Tạo ra những sản phẩm, dịch vụ để nâng cao chất lượng cuộc sống cho xã hội.
  • Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực cho xã hội.

Đội ngũ con người Napoho luôn luôn phấn đấu với tinh thần can-do (không lùi bước trước mọi khó khăn) để thực hiện mục tiêu cốt lõi, góp phần cống hiến cho xã hội ngày càng phát triển.

- Văn hóa Napoho

Đối với một tổ chức, con người là tài sản quý giá nhất. Nhưng để có thể phát huy được nguồn nhân lực một cách hiệu quả nhất, thì tổ chức cần phải có mục tiêu chung và tinh thần làm việc cá nhân cũng như tập thể phải mạnh mẽ và cùng hướng về mục tiêu chung đó.

Tại Napoho, chúng ta cùng thực hiện văn hóa làm việc chung như sau:

Văn hóa Napoho

Hoang tưởng hơn nữa, viển vông hơn nữa - Mr. Vinh Napoho (CEO)

Với phương châm làm việc: “làm việc bạn yêu thích, và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc nữa”, Napoho luôn tìm cách biến công việc của tập thể cũng như của cá nhân trở thành những thử thách, những công việc thú vị, và đặc biệt là luôn khát khao được công hiến cho xã hội như 02 mục tiêu cốt lõi của tập thể Napoho.

- Sơ đồ tổ chức các phòng ban

Sơ đồ tổ chức các phòng ban Napoho

- Một vài hoạt động của công ty


Tiêu đề ...
Nội dung ...